Nhân quả nghiệp báo

Những câu chuyện rùng rợn về nhân quả, nghiệp báo - Kỳ 5: Kỹ nghệ giết mổ ngựa bạch thượng thừa

Những câu chuyện rùng rợn về nhân quả, nghiệp báo - Kỳ 5: Kỹ nghệ giết mổ ngựa bạch thượng thừa
17/10/2016 - Các bậc cao niên trong làng ngồi uống trà với nhau rủ rỉ: “Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Ở cái làng này, phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt, gặp họa đến nhiều đời sau, nhà Tr. mổ ngựa bạch thượng thừa cũng không ngoại lệ được đâu”.

Những câu chuyện rùng rợn về nhân quả, nghiệp báo - Kỳ 4: Hậu vận bi thương của gia đình 3 đời làm nghề đồ tể

Những câu chuyện rùng rợn về nhân quả, nghiệp báo - Kỳ 4: Hậu vận bi thương của gia đình 3 đời làm nghề đồ tể
16/10/2016 - Những sự việc rùng rợn, bi thương của cả gia đình 3 đời làm nghề đồ tể làng P.T đến nay vẫn còn lưu truyền, ám ảnh người dân làng. Vào những lúc trà dư tửu hậu, người ta vẫn kể về nó như một minh chứng sống động cho thuyết nhân quả mà người dân lành lẽ miền quê ấy đã tin tự bao đời.