Nhân chứng kể lại phút giây tham gia khống chế hung thủ