Nhà sư bị đuổi khỏi chùa vì không chịu giải hạn bắt ma