nhà cười tập 7

Nhà cười tập 7 ngày 17/11

Nhà cười tập 7 ngày 17/11
16/11/2016 - Nhà cười tập 7 - Cùng ba vị chủ nhà vui tính nhưng lại vô cùng kỹ tính đón 2 vị khách mời tiếp theo của tuần này. Liệu thử thách của các khách mời sẽ phải trải qua là những thử thách gì? Mời các bạn đón xem.