nguyễn tiến

Cặp đôi bị ngăn cấm tình yêu: Cha mẹ không có quyền cấm đoán việc tự do kết hôn của con

Cặp đôi bị ngăn cấm tình yêu: Cha mẹ không có quyền cấm đoán việc tự do kết hôn của con
30/11/2016 - "Việc kết hôn giữa anh Linh và chị Thương sẽ hoàn toàn đúng luật nếu như đáp ứng những điều kiện đã quy định. Không một ai, kể cả cha, mẹ, ông, bà ruột thịt,… được quyền ngăn cản, cấm đoán việc tự do thực hiện quyền kết hôn của người khác", luật sư Nguyễn Trung Tín cho hay.