người thầy y đức

Người thầy y đức tập 6 ngày 22/11

Người thầy y đức tập 6 ngày 22/11
21/11/2016 - Người thầy y đức tập 6 - Thầy Kim vừa cứu một người từ cõi chết trở về, nhưng ông không được hài lòng về thái độ của các học trò của mình. Ông đã tự mình cứu chữa cho những bệnh nhân bị bỏng nặng.

Người thầy y đức tập 5 ngày 21/11

Người thầy y đức tập 5 ngày 21/11
20/11/2016 - Người thầy y đức tập 5 - Người ta nói nếu cậu làm việc đó 3 giờ một ngày trong mười năm cậu sẽ trở thành chuyên gia. Nghe có vẻ hơi ngộ nhận nhưng đã có người chứng minh được điều đó là đúng.