Người đứng vững tập 18

Người đứng vững tập 18 ngày 21/11

Người đứng vững tập 18 ngày 21/11
20/11/2016 - Người đứng vững tập 18 - Mỗi tuần sẽ chúng ta sẽ được coi những màn giao đấu thật ấn tượng giữa người chơi chính và 10 người chơi phụ . Và có đôi lúc người chơi chính rất xuất sắc vượt qua được cột mốc quan trọng là người chơi ở vị trí số 5 nhưng cũng có đôi khi vì vậy mà người chơi chính phải ra về!