Người đứng vững tập 17

Người đứng vững tập 17 ngày 14/11

Người đứng vững tập 17 ngày 14/11
13/11/2016 - Người đứng vững tập 17 - Như thường lệ chúng ta sẽ cùng với người chơi chính của chương trình tranh đấu với 10 người chơi phụ để giành được số tiền thưởng cao nhất là 100 triệu đồng. Với sự quyết tâm của mình thì người chơi chính liệu có giành được chiến thắng hay không?