Người đứng vững tập 15

Người đứng vững tập 15 ngày 31/10

Người đứng vững tập 15 ngày 31/10
31/10/2016 - Người đứng vững tập 15 - Cuộc đấu giữa người chơi chính và 10 người chơi phụ, họ có 20 giây để suy nghĩ đưa ra câu trả lời của mình. Liệu người chơi chính của chúng ta ngày hôm nay có thể đánh bại được 10 người chơi phụ để giành chiến thắng hay không?