người dân mang gạch đá lốp ô tô chặn xe trên đường đi nội bài