Người đàn bà bị yểm “bùa vịt” ròng rã 50 năm ngâm mình trong nước