Người chơi Ai là triệu phú nghĩ El Nino là một loại sữa