“Người cá” mắc bệnh lạ tự uống máu mình nhiều năm

“Người cá” mắc bệnh lạ, tự uống máu mình nhiều năm ròng đẩy cả gia đình vào cảnh sống cùng cực

“Người cá” mắc bệnh lạ, tự uống máu mình nhiều năm ròng đẩy cả gia đình vào cảnh sống cùng cực
3/12/2016 - Nhiều năm ròng, anh Nguyễn Quang Sơn đã sống trong cảnh quằn quại, giãy giụa, tự cắn nát lưỡi, uống máu mình không khác gì một con cá mắc vào lưới. Người dân quanh làng thấy vậy xót xa gọi anh là "người cá". Vợ con anh cũng vì người chồng người cha mắc bệnh mà phải nhịn ăn nhịn mặc, đói khổ vô cùng…