Ngọc Khanh

Ngạc nhiên chưa tập 61 ngày 30/11

Ngạc nhiên chưa tập 61 ngày 30/11
29/11/2016 - Ngạc nhiên chưa tập 61 - Những phần chơi quen thuộc nhưng vẫn sẽ khiến cho bạn cảm thấy thú vị khi người tham gia chương trình luôn có những biểu cảm khác nhau. Và những người chơi của tuần này là ai đây?