ngoại tình và quả báo

Những kẻ ngoại tình có phải gánh nghiệp báo nặng nề không?

Những kẻ ngoại tình có phải gánh nghiệp báo nặng nề không?
15/11/2016 - Người ta nói, ngoại tình được quy vào tội tà dâm. Tội tà dâm tuy mang đến khoái cảm nhất thời nhưng nó gây ra quả báo rất khủng khiếp. Sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian chỉ là rất ngắn ngủi nhưng sự đau khổ mà họ phải chịu trong địa ngục là ngoài sức mô tả!