ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Những quy định nổi bật của hiệu lực từ tháng 12

Những quy định nổi bật của hiệu lực từ tháng 12
1/12/2016 - Từ tháng 12/2016, nhiều chính sách mới về các lĩnh vực trong đời sống xã hội chính thức có hiệu lực như: ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, giới hạn tiếng ồn tại nơi làm việc, trang bị vũ khí cho bảo vệ rừng...