nạn đói năm 1945

Vụ hàng nghìn ngôi mộ "vùi trộm" ở Thái Bình: Chúng ta đang làm gì với xương cốt 2 triệu đồng bào chết thảm vì đói?

Vụ hàng nghìn ngôi mộ "vùi trộm" ở Thái Bình: Chúng ta đang làm gì với xương cốt 2 triệu đồng bào chết thảm vì đói?
30/11/2016 - Một người trực tiếp quản lý việc di dời hài cốt tâm sự, họ báo với cơ quan hữu trách, nhưng hàng tuần sau “các cụ” vẫn nằm phơi nắng mưa, đau lòng quá nên họ mới phải thuê đi chôn ở Thái Bình với giá cắt cổ. Rồi “vỡ ổ con chuồn chuồn”, công an vào cuộc, bao nhiêu thị phi tranh cãi, rồi “các cụ” lại vòng về Hà Nội…