Nam sinh lĩnh án tù 7 năm vì cướp chiếc vòng màu vàng trị giá... 70.000 đồng