Nam Joo Hyuk

Tiên nữ cử tạ Kim Bob Joo - Oan gia ngõ hẹp

Tiên nữ cử tạ Kim Bob Joo - Oan gia ngõ hẹp
22/11/2016 - Tiên nữ cử tạ Kim Bob Joo tập 3 - Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk chưa gì đã thành “oan gia ngõ hẹp”. Cuộc hội ngộ của những ngôi sao màn ảnh Hàn Quốc chắc chắn sẽ mang lại có khán giả vô số những bất ngờ thú vị.