Nam ca sĩ giả nhà sư lừa đảo 600 triệu

Nam ca sĩ giả nhà sư lừa đảo 600 triệu, dọa đốt nhà, lấy mạng phật tử

Nam ca sĩ giả nhà sư lừa đảo 600 triệu, dọa đốt nhà, lấy mạng phật tử
25/10/2016 - Tin vào lời hứa của sư thầy, bà Bông đã gửi 15 triệu đồng vào tài khoản. Ít ngày sau, sư thầy lại thông báo cho bà Bông một “tin vui”, rằng có tín đồ Phật giáo muốn hiến một miếng đất trị giá khoảng 4 tỷ đồng xây dựng chùa. Để cảm tạ tấm lòng cao cả của họ, thầy đề nghị bà Bông gửi 20 triệu đồng vào tài khoản.