Bộ Y tế công bố: danh sách 154 loại hải sản miền Trung chưa đảm bảo an toàn (P3)

Trong khi người dân hoang mang không biết những loại hải sản nào thuộc tầng đáy và chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo công bố của bộ Y tế, thì dưới đây là danh sách cụ thể những loại hải sản mà người dân cần tránh vào thời điểm này.
Bộ Y tế công bố: danh sách 154 loại hải sản miền Trung chưa đảm bảo an toàn (P3)
Bộ Y tế công bố: danh sách 154 loại hải sản miền Trung chưa đảm bảo an toàn (P3)
loading...
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình