mira

Âm mưu và tình yêu tập 550 ngày 2/12

Âm mưu và tình yêu tập 550 ngày 2/12
1/12/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 550 - Mối thù của Rada, Just Ti và nhà Modi sẽ mãi không thể nào kết thúc . Gori sẽ là người gánh chịu tất cả những sai lầm trước đó của người lớn.