Con sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cách

Cách ứng xử của bạn khi con mắc lỗi cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách của con. Bạn tin không?
Con sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cách
Con sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cách

Con sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cáchCon sẽ xấu tính nếu bạn dạy sai cách

Mẹ Đảm

Dịch theo Curejoy

Theo Màn Ảnh Sân Khấu


    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: tính xấu của con