Mẹ nhúng con gái 2 tháng tuổi vào xô nước cho chết ngạt