mạnh quỳnh

Solo cùng Bolero tập 9 ngày 23/12

Solo cùng Bolero tập 9 ngày 23/12
22/12/2016 - Solo cùng Bolero tập 9 - Tuần này với đêm chung kết tiếp theo thì Mạnh Quỳnh sẽ quay trở lại làm BGK của chương trình.