Tào Tháo là kẻ gian hùng hay người anh hùng?

Tào Tháo là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Hoa. Ông đã sáng lập nên triều đại Tào Ngụy thời Tam Quốc và để lại cho hậu thế quá nhiều đánh giá khác nhau, có khi đối lập nhau. Vậy ông là người anh hùng hay kẻ gian hùng?

Tào Tháo là kẻ gian hùng hay người anh hùng?

Nội dung: Chuyên gia tử vi Thiên Lương

Infographic: Minh Sơn

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

loading...
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
Tâm Sự Gia Đình