Tấm lòng sắt son, vì nước quên thân của thiên tài quân sự Hưng Đạo Đại Vương

Trong lịch sử các cuộc kháng chiến giữ nước hào hùng của người Việt, chiến công của nhà Trần ba lần đại thắng giặc Nguyên - Mông là rực rỡ nhất và cũng đặc biệt nhất. Chiến công ấy gắn với tên tuổi người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Tài năng xuất chúng và sự nghiệp lớn lao của ông, bao năm qua sách sử đã kính ngưỡng và ca ngợi nhiều. Nhưng có nhiều nét đặc biệt trong cuộc đời Trần Hưng Đạo có thể gợi mở và sáng rõ hơn khi đối chứng với bản tử vi với cách “Vô chính diệu” phi thường và đắc cách
Tấm lòng sắt son, vì nước quên thân của thiên tài quân sự Hưng Đạo Đại Vương
Tấm lòng sắt son, vì nước quên thân của thiên tài quân sự Hưng Đạo Đại Vương

 Tấm lòng sắt son, vì nước quên thân của thiên tài quân sự Hưng Đạo Đại Vương

Nội dung: Chuyên gia tử vi Thiên Lương

Infographic: Minh Sơn

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

loading...
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
Tâm Sự Gia Đình