Ngẫm cuộc đời thăng trầm của ông tổ Nho giáo Khổng Tử

Là ông tổ của Nho giáo Trung hoa, được tôn xưng là “vạn thế sư biểu”, “chí Thánh tiên sư”, nhưng vì sao Khổng Tử không được các bậc quân vương lắng nghe và sở học cũng chẳng được đắc dụng trong thời của mình? Hãy cùng tìm hiểu lá số của người qua infographic sau.

Ngẫm cuộc đời thăng trầm của ông tổ Nho giáo Khổng Tử

Nội dung: Chuyên gia tử vi Thiên Lương

Infographic: Minh Sơn

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

loading...
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
Tâm Sự Gia Đình