Năm Bính Thân, người tuổi Dậu cần chú ý những gì?

Tuổi Dậu năm nay không chịu ảnh hưởng của các sao Tang, Hổ, Khốc, Hư, nên tiểu vận có xấu cũng không xấu lắm, có chăng chỉ vướng Kình, Đà. Bị Kình, Đà cản trở vì mình quá chần chừ, nhu nhược, chí thú làm ăn thì giải được.
Năm Bính Thân, người tuổi Dậu cần chú ý những gì?
Năm Bính Thân, người tuổi Dậu cần chú ý những gì?

Năm Bính Thân, người tuổi Dậu cần chú ý những gì?

Nữ giới Đinh Dậu tiểu vận tương hòa với mệnh, có Lộc Tồn là thịnh vượng, gặp Đào, Hồng, Thiên Hỷ là có chuyện vui mừng, có thể là đăng khoa hay thăng chức

Thưa quý vị độc giả!

* Xét chung cho những người tuổi Dậu

Chi Dậu thuộc Tứ Chính. Tứ Chính gồm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, trong đó, Tý là chính Bắc, Ngọ là chính Nam, Mão là chính Đông và Dậu là chính Tây. Chính có nghĩa là đúng ở giữa, còn có nghĩa là ngay thẳng, đúng đắn. Người tuổi Dậu có vai trò chỉ huy, cần những nét tính cách như thế để làm tròn trách nhiệm được giao. Nam tuổi Dậu là Âm nam, thì khéo léo, mưu cơ, giàu có. Nữ tuổi Dậu là Âm nữ, thì mềm mỏng, sâu sắc, biết điều. Tuổi Dậu cầm tinh con gà.

Dường như dân gian không công bằng với con gà: Bàn tay nhiều đường vằn ngang dọc gọi là bàn tay gà bới – Gà bới thì nghèo, chó bới thì giàu. Chữ xấu được ví chữ như gà bới, khó mà thành đạt. Con gà chăm chỉ, tiết kiệm thì cho là gà què ăn quẩn cối xay… Thực ra, chim gà, cây cau, rau cải, nhân ngãi vợ, đầy tớ con - Nuôi gia cầm không gì bằng nuôi gà, gà rất đáng quý mới phải!

Tử Vi có ba vòng sao quan trọng là vòng Trường Sinh, vòng Lộc Tồn và vòng Thái Tuế. Vòng Trường Sinh cho biết những giai đoạn thăng trầm của cuộc đời, từ khi trứng nước đến lúc trở về với cát bụi. Vòng Lộc Tồn cho biết những hoàn cảnh mà mình phải kinh qua, lúc gặt hái thành công, khi khó khăn vất vả. Vòng Thái Tuế cho biết về công danh sự nghiệp và cách ứng xử. Vòng  Lộc Tồn an theo hàng can, vòng Thái Tuế an theo hàng chi.

- Nam giới tuổi Dậu, tiểu vận năm nay ở cung Thân có sao Trực Phù, trong tam hợp Long Đức – Thiếu Âm – Trực Phù của vòng sao Thái Tuế, đương số ở vào thế sinh xuất, thua thiệt, hữu công vô lao. Sao này hành Hỏa, chủ buồn phiền, gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc. Sao này đối diện với sao Tử Phù cũng có những tính chất trên. Vậy nên, vận gặp Trực Phù thì công việc trễ nải, ví như người mất sức, hết hơi vì lao lực. Tiểu vận còn có sao Thái Tuế lưu, nếu gặp thêm sao xấu thì ốm đau, tang khó, quan tụng, tán tài. 

- Nữ giới tuổi Dậu, tiểu vận năm nay ở cung Ngọ, có các sao Phúc Đức, Đào Hoa, Hồng Loan. Sao Phúc Đức, trong tam hợp Thiếu Dương – Tử Phù – Phúc Đức của vòng sao Thái Tuế, đương số ở vào thế sinh nhập, sáng nước hơn người nhưng phải trọng đạo đức, không thì sao Thiên Không (luôn đi cùng Thiếu Dương) sẽ làm cho tài sức thành công dã tràng. Đào Hoa ở Mệnh thì long đong vất vả, Hồng Loan ở Mệnh thì phong nhã hào hoa. Đào, Hồng ở vận mang đến sự mừng vui cho tuổi trẻ nhưng lại mang đến nỗi buồn thương cho tuổi già, tuy nhiên, còn tùy vào sự sinh khắc chế hóa với các yếu tố khác. Tiểu vận còn có sao Đà La lưu. Sao Đà La là ám tinh, ở đây hãm địa, tuổi Dậu gặp phải không hay, nên cẩn trọng giữ gìn.

* Xét riêng về tử vi từng tuổi Dậu

Có năm tuổi Dậu là Ất Dậu (sinh năm 1945), mệnh Thủy, Đinh Dậu (sinh năm 1957), mệnh Hỏa, Kỷ Dậu (sinh năm 1969), mệnh Thổ, Tân Dậu (sinh năm 1981), mệnh Mộc và Quý Dậu (sinh năm 1993), mệnh Kim.

- Tuổi Ất Dậu, nam giới, tiểu vận năm nay ở cung Kim là được lợi, có thêm các sao Thiên Khôi, Thiên Việt, Hỷ Thần, Thiên Hỷ, Thiên Quan, Thiên Phúc, Đường Phù. Tiểu vận có Khôi Việt thì thành công, có Song Hỷ thì có chuyện vui mừng, có Quan Phúc thì được phù trì, cứu khổ cứu nạn, có Đường Phù thì nhà cửa cao đẹp, yên ổn.

Nữ giới, tiểu vận ở cung Hỏa nên vất vả, lại gặp cả Tuần lẫn Triệt. Thường thì cung nào gặp cả Tuần lẫn Triệt phải được coi là xấu mà không cần chú ý đến các sao trong đó. Tuy vậy, lúc này đương số đã lớn tuổi, Triệt đã hết tác dụng. Tuần đóng giữa hai cung Ngọ Mùi ảnh hưởng cũng giảm, lại còn ngăn được ảnh hưởng của Đào Hồng và Khốc Hư lưu nên tiểu vận không phải là xấu. Tiểu vận gặp Thiên Trù thì có tài lộc, có Tiểu Hao thì tiêu pha tốn kém.

Năm Bính Thân, người tuổi Dậu cần chú ý những gì?

Nam giới tuổi Ất Dậu năm nay được sao tốt chiếu mệnh nên có chuyện vui mừng, nhà cao cửa đẹp, quan lộ hanh thông

- Tuổi Đinh Dậu, nam giới, tiểu vận năm nay ở cung Kim tương khắc với Mệnh  nên hao tiết, sao Phục Binh gặp Thái Tuế lưu là có chuyện cạnh tranh, lo lắng. Sao Phục Binh đóng vào đâu cũng xấu. Đóng ở Mệnh là tự mình có chuyện phải lo, đóng ở Bào mối lo từ anh chị em, đóng ở Tử từ con, đóng ở Nô từ bạn bè, đối tác… Ở đâu có Phục Binh thì ở đó bị lừa hay có tâm sự khó nói ra. Phục Binh chỉ đẹp trong cách Binh, Hình, Tướng, Ấn là hiển đạt về “võ nghiệp”. 

Nữ giới, tiểu vận tương hòa với mệnh, có Lộc Tồn là thịnh vượng, là đến thời sinh cơ lập nghiệp, gặp Đào, Hồng, Thiên Hỷ là có chuyện vui mừng, có thể là đăng khoa hay thăng chức, vì Hồng, Đào có ý nghĩa vật thể là gấm hoa, là khoác thêm áo mới. Đào, Hồng là hai sao tình duyên, cưới hỏi, gặp Đào Hồng có thể là thêm con, thêm cháu…  

- Tuổi Kỷ Dậu, nam giới, tiểu vận cung Kim nên mệnh phải sinh xuất, nghĩa là phải chịu thiệt thòi, gặp Triệt, ở đây là Triệt đáo Kim cung (Triệt ở vào giữa hai cung Kim là các cung Thân, Dậu) lại tốt: Tuần lâm Hỏa địa, Triệt đáo Kim cung bất phạ hung tinh sở tác (không sợ hung tinh tác họa). Bởi thế, tiểu vận tuy cũng có sao Phục Binh như tuổi Đinh Dậu vẫn không đáng ngại. Tiểu vận còn có các sao Khôi, Việt, Thiên Trù là hoạnh phát danh tài.

Nữ giới, tiểu vận ở cung Hỏa nên mệnh được thuận lợi hơn các tuổi Dậu khác. Tiểu vận cũng có các sao Lộc Tồn, Đào, Hồng, Thiên Hỷ như tuổi Đinh Dậu. Sao Lộc Tồn thuộc Thổ, chủ quyền tước, tài lộc, phúc thọ, đóng ở đây cung sinh sao – là tốt nhất. Sao Đào Hoa thuộc Mộc, khắc mệnh, đóng ở đây sao sinh cung, không có mấy ý nghĩa. Các sao Hồng Loan, Thiên Hỷ thuộc Thủy, chiếu vào cung Hỏa thì kém. Xem ra, tuổi này trông vào Lộc Tồn nhiều hơn.

- Tuổi Tân Dậu, nam giới, tiểu vận cung Kim khắc bản mệnh nên phải chịu vất vả như người đi ngược gió. Tiểu vận có thêm hai sao là Kình Dương, Lực Sĩ. Sao Kình Dương ở đây hãm địa, càng thêm ý nghĩa dở dang, phi lý như người tài giỏi, có công lao mà bị bỏ quên thành ra tự ái, bướng bỉnh, liều lĩnh. Gặp Kình Dương, xét về can thì hai tuổi Giáp, Mậu xấu, xét về chi thì tuổi Dậu không lợi – Dậu nhân Đà Nhận diệc phi thân (người tuổi Dậu, tiểu vận kỵ gặp phải Đà La, Kình Dương). 

Nữ giới, tiểu vận vào cung Ngọ là cung yếu nhất của người mệnh Mộc – Mộc mệnh phùng Ly hữu họa ương (mệnh Mộc, tiểu vận đến cung Ngọ thuộc quẻ Ly không lợi). Tiểu vận có thêm các sao Đại Hao, Khôi Việt, Thiên Trù: Có Đại Hao thì đi lại nhiều, tiêu pha tốn kém, chút của khó để dành, có Khôi Việt thì được quý nhân phù trợ, gặp Thiên Trù là có tài lộc.

Ngẫm thấy đấng cao xanh thực có đức hiếu sinh: Biết rằng người ở vào chốn khó đã đặt Đại Hao vào để tiêu trừ, đặt Khôi Việt vào để cứu giải, cho Thiên Trù để an ủi tinh thần, vì rằng cái lộc của Thiên Trù không lớn hơn bát cơm chén nước bao nhiêu!

Năm Bính Thân, người tuổi Dậu cần chú ý những gì?

Người tuổi Qúy Dậu năm nay nữ giới thì không có lợi cho sinh nở nhưng nam giới lạ vô cùng thành đạt, nhất là với người sinh vào tháng 6, 12

- Tuổi Quý Dậu, nam giới, tiểu vận cung Kim tương hòa với mệnh thì tốt, có thêm hai sao là Quốc Ấn, Tướng Quân. Quốc Ấn là con dấu, là bằng sắc, có ý nghĩa về công danh, uy quyền, khoa bảng. Quốc Ấn cũng có nghĩa về tài lộc, nhưng tài lộc có căn cơ vững chắc không phải là đồng tiền trôi nổi. Tiểu vận được sao này có thể coi là một năm thành đạt, nhất là với người sinh vào tháng 6 hoặc tháng 12 vì hội đủ Binh, Hình, Tướng, Ấn, nếu có thêm Tam Hóa (Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc) thì càng thêm tốt. 

Nữ giới, tiểu vận cung Hỏa khắc bản mệnh thì xấu, có thêm hai sao Thiên Quan và Phi Liêm. Thiên Quan là phúc tinh, là sao cứu giải, tăng phúc thọ, giảm bệnh tật, ốm đau. Phi Liêm chủ sự mau mắn, gặp sao tốt thì làm mau tốt, gặp sao xấu thì làm mau xấu. Sao này là sao hiếm muộn, không có lợi cho sự sinh nở.

* Tổng kết chung

Thưa quý vị độc giả! Tuổi Dậu là tuổi âm, thường thì đến năm âm mới gặp chuyện lớn, vì rằng đến năm âm tiểu vận mới ở tam hợp Thái Tuế - Quan Phù – Bạch Hổ. Có một năm dương rất quan trọng của tuổi Dậu là năm Ngọ với nam và năm Tý với nữ, khi đó tiểu vận ở cung Tuất, thuộc Thổ, có sao Thiên Không.

Sao Thiên Không tượng trưng cho sự giải thoát, mất mát, hoang hủy, phá tán, nhất là đóng vào cung Thổ - Hạng Vũ anh hùng hạn ngộ Thiên Không táng quốc. Tuổi Tứ Chính có tinh thần trách nhiệm cao, lòng trung thực, nết cần mẫn như đã nói ở trên nhưng cao quá dễ đổ, cứng quá dễ gãy, trắng quá dễ làm nhơ, quá đi là phải dè chừng Thiên Không. 

Tuổi Dậu năm nay không chịu ảnh hưởng của các sao Tang, Hổ, Khốc, Hư, nên tiểu vận có xấu cũng không xấu lắm, có chăng chỉ vướng Kình, Đà. Bị Kình, Đà cản trở vì mình quá chần chừ, nhu nhược, chí thú làm ăn thì giải được. Tuổi Dậu năm nay không phạm Tam Tai nhưng các tuổi Ất Dậu, Kỷ Dậu và Quý Dậu phạm Hoang Ốc, các tuổi Đinh Dậu, Tân Dậu phạm Kim Lâu, đều không nên làm nhà.

Xem hạn theo 9 sao thì tuổi Ất Dậu và Tân Dậu, nam gặp sao Mộc Đức, nữ gặp sao Thủy Diệu. Tới sao Mộc Đức bình an, nội trong tháng Chạp đặng an phước lành: Sao Mộc Đức nói chung là tốt, nam gia đình bình an, nhưng phải phòng đau mắt. Sao Thủy Diệu không đẹp với nữ, phòng tai nạn, sông nước, khẩu thiệt. 

Tuổi Đinh Dậu và Quý Dậu nam gặp sao Vân Hán, nữ gặp sao La Hầu. Sao Vân Hán với nam thì việc quan bất lợi, phòng ghẻ lở. Sao La Hầu với nữ thì ốm đau, sầu não, phòng tang phục, sinh đẻ khó khăn – La Hầu tháng Bảy, tháng Giêng, coi chừng kẻo gặp tai khiên đến mình.

Tuổi Kỷ Dậu nam gặp sao Thủy Diệu, nữ gặp sao Mộc Đức. Nam tuổi Dậu là Âm nam, thì khéo léo, mưu cơ, giàu có. Sao Mộc Đức với nữ phòng nạn huyết quang, tang khó. Những điều trên đúng sai đến đâu, xin quý vị độc giả tự chiêm nghiệm.

Chúc quý vị độc giả mạnh khỏe, may mắn và thành đạt!

Nghĩa Thanh

(Theo Người Giữ Lửa)

 

loading...
Theo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình