Lá số “Vũ Khúc đắc cách” của Quan Vân Trường – dũng lược, kiêu hùng và bi kịch cuối đời

Quan Vân Trường từng một thời lẫy lừng tung hoành ngang dọc với tiếng vang:“Người như Vân Trường, tiền tài chẳng động tâm, tước lộc cũng không làm đổi ý thay lòng, không quên chúa cũ, đi ở phân minh, quả là một bậc đại trượng phu đời nay…” lại phải chết cô đơn trên sa trường, khi vừa rời lưng ngựa. Có lẽ đó là bởi lá số Vũ Khúc đắc cách quá đặc biệt khiến ông gặp phải bi kịch lúc cuối đời…

Lá số “Vũ Khúc đắc cách” của Quan Vân Trường – dũng lược, kiêu hùng và bi kịch cuối đời 

Nội dung: Chuyên gia tử vi Thiên Lương

Infographic: Minh Sơn

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

loading...
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
Tâm Sự Gia Đình