Có phải vợ chồng con cái cùng hành Thủy thì cả nhà sẽ khó khăn, vất vả?

Hai tuổi cùng hành Thủy, cùng là hành Dương, cùng nguyên thể của hành như tuổi anh chị vẫn chưa chắc đã xấu vì hai Đại khê Thủy - nước các khe lớn - kết hợp với nhau thành con thác lớn thì phồn thịnh mới phải chứ!
Có phải vợ chồng con cái cùng hành Thủy thì cả nhà sẽ khó khăn, vất vả?
Có phải vợ chồng con cái cùng hành Thủy thì cả nhà sẽ khó khăn, vất vả?

Có phải vợ chồng con cái cùng hành Thủy thì cả nhà sẽ khó khăn, vất vả?

Có phải vợ chồng và các con cùng mạng Thủy thì cả nhà sẽ khó khăn?

Kính gửi chuyên gia tư vấn. Tôi sinh khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 29/09/1974 dương lịch, vợ tôi sinh khoảng từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 05/08/1974 dương lịch. Con trai đầu sinh vào 14 giờ 40 ngày 22/06/2005 dương lịch. Con trai thứ hai sinh vào 12 giờ 20 ngày 23/02/2012 dương lịch. Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 13 năm nhưng chỗ ở vẫn chưa ổn định. Tôi xin việc nhiều nơi nhưng công việc không may mắn. Hiện tại, công việc tôi đang làm cũng vậy, lương không đủ cho các con ăn học.

Tôi nghe nói vợ chồng và các con cùng mạng Thủy không khá được. Nay tôi muốn nhờ chuyên gia tư vấn cách nào để cải thiện tình trạng này. Hậu vận gia đình tôi thế nào? Tương lai hạnh phúc hai cháu ra sao? Rất mong chuyên gia định hướng nghề nghiệp cho hai cháu. Hiện tại tôi đang rất rối, rất cần sự chia sẻ của chuyên gia. Tôi xin chân thành cảm ơn chuyên gia!

Thanh Minh (mrminh06...@gmail.com)

Chào anh!

* Luận giải chung

Học thuyết Ngũ hành cho rằng, thế giới vật chất được cấu tạo bởi năm yếu tố là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Kim là kim loại nói chung, có tính chất là cứng rắn, thanh tĩnh và thuần khiết. Mộc là các loại cây cối, thảo mộc, có tính chất mọc lên và phát triển. Thủy là nước và khí lạnh, có tính chất hướng xuống dưới, xâm lấn, sâu xa và biểu hiện là bóng tối. Hỏa là lửa và khí nóng, có tính chất hướng lên trên, bồng bột và biểu hiện là ánh sáng. Thổ là các loại đất đá nói chung, có tính chất tàng chứa và nuôi dưỡng vạn vật. 

Trong thế giới tự nhiên, mọi vật, mọi sự việc đều bao hàm trong nó các mặt, các thế lực, các trạng thái đối lập nhưng lại thống nhất với nhau gọi là âm và dương. Năm (tuổi) can chi cũng được quy về âm dương, ngũ hành, ví dụ năm Giáp Dần là năm dương, hành Thủy, năm Ất Mão là năm Âm, hành Kim. Anh tuổi Giáp Dần mệnh (mạng) Thủy – dương Thủy.

Trong điều kiện bình thường, các hành trong ngũ hành tương tác với nhau theo quy luật tương sinh, tương khắc, tương hòa. Hai hành khác nhau đi với nhau có thể tương sinh hay tương khắc. Tương sinh là hành này sinh hành kia: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Tương Khắc là hành này chế ước hành kia: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. 

Người ta thường cho rằng vợ chồng có ngũ hành tương sinh thì tốt, tương khắc thì xấu. Tương sinh để phát triển, tương khắc để giữ thế cân bằng, tương sinh, tương khắc đều là cần thiết. Biết lấy gì để cho là tốt hay xấu đây? Hai hành giống nhau đi với nhau có thể tốt, có thể xấu. Tốt thì lưỡng Kim thành khí, lưỡng Thổ thành sơn, lưỡng Mộc thành lâm, lưỡng Hỏa thành viêm (ấm), lưỡng Thủy thành xuyên (sông). Xấu thì lưỡng Kim kim khuyết, lưỡng Mộc mộc chiết, lưỡng Thủy thủy kiệt, lưỡng Hỏa hỏa diệt, lưỡng Thổ thổ liệt. Khi hai hành đó có hành Âm, hành Dương - khác dấu hút nhau - tạo thành một dạng vật chất thì tốt, cùng là hành Âm hay hành Dương – cùng dấu đẩy nhau – thì xấu. 

Trong trường hợp cụ thể, cùng hành và cùng Âm Dương cũng chưa chắc đã xấu. Hai tuổi như thế vẫn có thể khác nhau ở nguyên thể của hành đó (hành ấy là gì, ở đâu… ), ví dụ tuổi Giáp Dần hành Thủy, tuổi Nhâm Thìn cũng hành Thủy nhưng vẫn khác nhau vì nguyên thể Giáp Dần là Đại Khê Thủy (nước khe lớn), nguyên thể Nhâm Thìn là Trường Lưu Thủy (nước sông lớn)… 

Cung Điền của anh ở Dần, có sao Thất Sát thì tổ nghiệp để lại chẳng đáng là bao, tự tay gây dựng sau này sẽ khá giả

* Xét chung:

Hai tuổi cùng hành Thủy, cùng là hành Dương, cùng nguyên thể của hành như tuổi anh chị vẫn chưa chắc đã xấu vì hai Đại Khê Thủy - nước các khe lớn - kết hợp với nhau thành con thác lớn thì phồn thịnh mới phải chứ! Cháu đầu mệnh Tuyền Trung Thủy (nước dưới suối), cháu sau mệnh Trường Lưu Thủy (nước sông lớn) kết hợp với Đại Khê Thủy làm cho nước sông chảy mãi thì giàu sang mới phải chứ! Thành ra, những chuyện như vậy chỉ nên tham khảo, không nên quá tin bởi mỗi người là một tiểu vũ trụ, đường đời đâu có đơn giản như thế. Vậy, anh chị khó khăn vất vả là do đâu?

* Xét riêng bản tử vi của anh:

Anh có cung Mệnh ở Hợi, có sao Cự Môn đắc địa và các sao quan trọng khác là Tả Phụ, Phúc Đức, Thiên Đức. Mệnh có Cự Môn đắc địa, lại được Tả Phụ, Hữu Bật chiếu là người có tài năng, có Thiên Đức, Phúc Đức là có đạo đức, người có tài có đức sao lại nghèo? Trước hết là bởi cung Phúc. Cung Phúc cho biết về sự hên xui, may rủi, thọ yểu của đương số, sự thịnh suy, tụ tán của họ hàng. Cung Phúc rất là quan trọng, chi phối tất cả các cung khác trong lá số. Có câu: Phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ do ư Phúc trạch cát, hung. 

Cung Phúc của anh có sao Thiên Lương, là thiện tinh, cứu giải bệnh tật, tai họa nhưng lại gặp các sát tinh là Địa Không, Địa Kiếp, Đà La (gọi tắt là Không, Kiếp, Đà). Không, Kiếp thì phá tán, Kình, Đà thì hung họa. Chỉ có sao Phá Quân là chế ngự được Không, Kiếp, sao Thất Sát là chế ngự được Kình, Đà. Thiên Lương là sao lành, bị các sao này khống chế, làm mất hết tác dụng. 

Cung Điền của anh ở Dần, có sao Thất Sát thì tổ nghiệp để lại chẳng đáng là bao, tự tay gây dựng sau này sẽ khá giả. Cung Điền cũng là cung yếu nhất của anh, vì cung này là cung Dương Mộc – ví như cây đang lớn – người mệnh Thủy gặp cung này như tưới nước nuôi cây, nước sẽ bị khô cạn. Chuyện tự tay gây dựng cũng khó khăn hơn người. Cung Điền cũng cho biết về sự nghiệp, vậy nên đến giờ, chuyện làm ăn vẫn chưa đâu vào đâu. 

Cung Quan của anh có sao Thiên Đồng là có tài, nhưng hay phải thay đổi công việc – Thiên Đồng hoán cải vô thường. Số mệnh là vậy, nhưng nếu gặp vận tốt cũng đỡ. Đại vận mười năm từ năm 2009 đến năm 2018 của anh ở cung Điền ở Dần, thuộc quẻ Cấn. Phú có câu Thủy ngộ Cấn cung ưng kiển trệ - nghĩa là người mệnh Thủy, vận đến cung Dần thì mọi sự trì trệ, bế tắc, không được xứng ý toại lòng. 

Đại vận từ năm 2019 đến năm 2028 ở cung Quan, có sao Thiên Đồng là sẽ có thay đổi về chỗ ở hay công việc làm, có sao Thái Âm (sao chủ điền sản) chiếu thì chuyện nhà cửa sẽ ổn từ đây.

Mọi chuyện của anh chị phải qua năm 2018 mới khá lên được

* Xét riêng bản tử vi của chị:

Chị cũng không gặp may mắn về chuyện làm ăn vì cung Phúc phạm vào cách Phủ phùng Không (sao Thiên Phủ gặp sao Tuần Không là không tốt). Cung này có hai sao chính là Thiên Phủ, Vũ Khúc. Thiên Phủ là tài tinh, quyền tinh, chủ tài lộc, uy quyền (phủ có nghĩa là tích góp, là chỗ chứa của cải). Vũ Khúc là tài tinh, chủ tài lộc (khúc có nghĩa là cái chất chứa  bên trong). Hai sao này đi với nhau ví như nhà kho chứa đựng của cải, gặp Tuần như là không có cửa nẻo gì, lại thành xấu. 

Cung Quan của chị ở Dần không thuận lợi, làm ăn vất vả. Cung này có sao Tham Lang thì hợp với chuyện buôn bán, có thêm Lộc Tồn, Địa Không thì không giữ được tiền, gặp Thiên Hình, Thái Tuế, không cẩn thận lại còn khổ vì tiền! Đại vận từ năm 2009 đến năm 2018 ở cung Mùi thuộc Thổ, khắc mệnh Thủy nên khó làm ăn. Đại vận sau ở cung Ngọ thuộc Hỏa, mệnh Thủy khắc được cung Hỏa thì thuận lợi hơn. Xem ra, mọi chuyện của anh chị phải qua năm 2018 mới khá lên được.

* Xét riêng bản tử vi cháu đầu:

Mệnh ở Hợi, có sao chính là Thiên Tướng đắc địa thì vẻ mặt đẹp đẽ, thông minh, đôn hậu, thẳng thắn, thích ăn ngon mặc đẹp, ưa thanh sắc bề ngoài. Cung Phúc có hai sao Liêm Trinh, Thất Sát thì nên lập nghiệp xa quê, có Tứ Linh (Long, Phượng, Cái, Hổ) thì không phải lo lắng nhiều về bệnh nạn. Cung Quan có Lộc Tồn, Xương Khúc là có tiền bạc, công danh, có tài tổ chức. Cung Thiên Di có Vũ Khúc, Phá Quân ra ngoài kinh doanh, buôn bán thì hợp. Cháu có Thân cư Phúc tuy rằng tốt nhưng bản thân phải cố gắng, đừng nên chỉ trông chờ vào vận may. 

* Xét riêng bản tử vi cháu sau:

Có Thân Mệnh đồng cung là tự mình lo liệu cho mình. Cháu cũng có Thiên Tướng thủ Mệnh, thêm Hóa Khoa, Thiên Khôi, Thiên Việt chiếu Mệnh thì đỗ đạt, nhưng chớ có ham chơi, cần tập trung hơn vào chuyện học hành, làm điều gì cũng cần suy xét cẩn thận để khỏi lầm lẫn. Cung Phúc có các sao Tử Vi, Thất Sát, Lộc Tồn, Hóa Quyền thì rất tốt nhưng phải xa quê lập nghiệp mới hay. Cung Quan cũng có cách làm kinh doanh, buôn bán. Cung Tài của cả hai cháu đều có cách Phủ phùng Không thì đừng nên quá ham hố về tiền bạc.

Anh chị cứ cố gắng rồi khó khăn cũng sẽ qua đi

Anh hỏi có cách nào cải thiện được tình hình không? Người ta cất tiếng khóc chào đời đã có vận mệnh, những điều chính yếu của cuộc đời đã được “lập trình” rồi. Nhất Mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ âm công – đó là bốn yếu tố quy định thân phận con người. Mệnh, vận không thay đổi được, thay đổi phong thủy được chăng? 

Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà là tổng hợp hàng loạt yếu tố về địa hình, địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố hoặc mồ mả, hướng gió, dòng nước cùng tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng. Có thể thay đổi những gì trong đó? Phúc ấm tổ tiên chỉ tài bồi cho những người cần cù chịu khó. Anh chị cứ cố gắng rồi khó khăn cũng sẽ qua đi – Tiểu phú do cần, đại phú do thiên. 

Trên lá số Tử Vi, hai cung đối nhau, phàm cung này kém thì cung kia tốt. Cung Điền của anh kém thì cung Tử tốt. Cung Tử có các sao Tử Vi, Thiên Phủ là phúc hậu, Thiên Mã là tài năng, Long, Phượng là thành đạt, Hóa Khoa, Khôi, Việt chiếu là bằng cấp, học hành, Lộc Tồn, Hóa Lộc chiếu là khá giả. 

Cung này còn có các sao Thiên Riêu là ham chơi, Tuế Phá, Thiên Hư là hay bị đau răng (Tuế Phá là bộ răng). Muốn con thành đạt cần nuôi dạy các cháu cho khéo. Cung Tử của anh ở Thân, là cung Kim, sinh mệnh Thủy, chắc rằng anh chị sẽ được nhờ các cháu. Chúc anh chị và các cháu may mắn, mạnh khỏe!

Nghĩa Thanh

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình