Tử vi - | Sự kiện: Khám phá thuật xem tướng của người Việt

8 tướng tai xấu dại đủ đường chẳng ai dám rước

 Minh Sơn

Xem thêm loạt bài Khám phá thuật xem tướng của người Việt tại đây và

Chùm bài Tử vi người nổi tiếng bằng Infographic tại đây.

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
Tâm Sự Gia Đình