"luộc người" trong vạc dầu

Cải tạo đường, thu phí BOT: Chưa tính việc người dân không có lựa chọn

Cải tạo đường, thu phí BOT: Chưa tính việc người dân không có lựa chọn
15/08/2017 - Đây là một trong những vấn đề được Chính phủ xác nhận là nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, bất cập làm phát sinh bức xúc tại các dự án BOT giao thông hiện nay. Hôm nay, 15/8, UB Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức này.