lực lượng cưỡng chế chợ bị hành hung bằng súng và gạch đá