lựa chọn cuối cùng tập 31

Lựa chọn cuối cùng tập 31 ngày 28/10

Lựa chọn cuối cùng tập 31 ngày 28/10
28/10/2016 - Lựa chọn cuối cùng tập 31 - Khắc Đức đã dính phải một vụ án lớn. Khắc Chính bị thương nặng. Bọn tham quan chính thức bị sa lưới. Chuyện gì đã xảy ra với Đức và còn những bão táp gì đang chờ đợi ông Khắc Chính.