Lời nguyền tập 9

Lời nguyền tập 9 ngày 18/11

Lời nguyền tập 9 ngày 18/11
17/11/2016 - Lời nguyền tập 9 -Hân đã dần lớn lên thành một thiếu nữ với lòng hận thù luôn chất chồng trong lòng. Phú Ông bị bệnh nặng và ngày càng nặng hơn khi bị Hân cho uống thuốc độc hàng ngày. Sự tiếp quản công việc nhà của Hân và cái chết đột ngột của Phú Ông.