Lời nguyền tập 3

Lời nguyền tập 3 ngày 11/11

Lời nguyền tập 3 ngày 11/11
10/11/2016 - Lời nguyền tập 3 - Những ân oán hận thù mà con người ta không bao giờ có thể thoát khỏi, Rạ đi ở đợ cho Phú Ông nhưng vẫn mong có ngày sẽ được mẹ mình đến đón. Phú Ông dập tắt mọi hy vọng trong tâm trí Rạ khi không cho mẹ Rạ chuộc lại con gái.