Lời nguyền tập 21

Lời nguyền tập 21 ngày 2/12

Lời nguyền tập 21 ngày 2/12
1/12/2016 - Lời nguyền tập 21 - Vĩnh Đức bị bắt giam vì liên quan đế cô đào Kim Tuyền, Hân hết lòng lo lắng cho Vĩnh Đức và tình cảm của họ cũng đã tốt lên. Cú sốc mà Hân phải chịu khi chứng kiến cảnh tương Dung và Vĩnh Đức thân mật!