Lời nguyền tập 19

Lời nguyền tập 19 ngày 30/11

Lời nguyền tập 19 ngày 30/11
29/11/2016 - Lời nguyền tập 19 - Vĩnh Đức chuyển hẳn lên Sài Gòn sống mặc cho mới chỉ kết hôn với Hân được ít ngày. Vĩnh Đức trở về nhà và anh vui mừng vì sự chu đáo của Hân đối với các bạn của anh. Hân bất ngờ trước tin minh có thai!