Lời nguyền tập 17

Lời nguyền tập 17 ngày 28/11

Lời nguyền tập 17 ngày 28/11
27/11/2016 - Lời nguyền tập 17 - Vĩnh Đức cuối cùng đã đợi được đến lúc Hân đồng ý cưới anh mà quên đi Vĩnh Phúc. Trong khi đó bà Liên Anh vẫn vô cùng lo lắng cho tình cảm giữa Vĩnh Đức và Hân sẽ có vấn đề. Hân cảm động trước những việc làm của Vĩnh Đức!