Lời nguyền tập 15

Lời nguyền tập 15 ngày 25/11

Lời nguyền tập 15 ngày 25/11
24/11/2016 - Lời nguyền tập 15 - Sau những gì đã xảy ra thì bà Liên Anh luôn cảm thấy mắc nợ Hân. Trong khi đó, Vĩnh Đức lại dành hết tình cảm của mình cho Hân nhưng tình cảm đó lại không được đáp lại. Vĩnh Đức quyết định cầu hôn Hân bất ngờ!