Lời nguyền tập 13

Lời nguyền tập 13 ngày 23/11

Lời nguyền tập 13 ngày 23/11
22/11/2016 - Lời nguyền tập 13 - Ngọc Điệp trở về nước như một "nhát dao" đâm thẳng vào tim Hân, Vĩnh Phúc luôn tỏ thái độ khẳng định Hân chỉ là người hầu trong nhà không hơn. Sau khi Ngọc Điệp đi thì Vĩnh Phúc muốn trở lại với Hân như xưa, ngoài mặt Hân đồng ý nhưng trong lòng lại toàn suy nghĩ trả thù!