Lời nguyền tập 12

Lời nguyền tập 12 ngày 22/11

Lời nguyền tập 12 ngày 22/11
21/11/2016 - Lời nguyền tập 12 - Nỗi đau của Hân đã chuyển thành hận thù, cô quyết tâm phải trở thành chủ căn nhà này. Trong khi đó Vĩnh Đức vẫn dành cho Hân sự quan tâm đặc biệt, Hân lợi dụng điều đó để đạt được mục đích của mình.