Kokila

Âm mưu và tình yêu tập 524 ngày 5/11

Âm mưu và tình yêu tập 524 ngày 5/11
4/11/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 524 - Gopi lại chịu thêm những gánh nặng từ phía bà Kokila, bà cướp đi Vivia và không cho phép Gopi quay lại nhà Modi. Ahem cũng chấp nhận để Gopi rời xa mình mãi mãi.