Kiều Ngân

Lời nguyền tập 10 ngày 19/11

Lời nguyền tập 10 ngày 19/11
18/11/2016 - Lời nguyền tập 10 - Vĩnh Phúc và Vĩnh Đức cùng nhau về nước sau khi Phú Ông chết. Sự oán hận của Hân đối với gia đình nhà Phú Ông dù cho Phú Ông đã không còn trên cõi đời này nữa. Dì Huệ sợ hãi khi biết được những suy nghĩ của Hân đối với cái chết của Phú Ông!