khắc minh

Lựa chọn cuối cùng tập 32 ngày 3/11

Lựa chọn cuối cùng tập 32 ngày 3/11
2/11/2016 - Lựa chọn cuối cùng tập 32 - Thủy lộ rõ bản chất thật của mình, cô lợi dụng sự tin tưởng của ông chủ tịch Tỉnh . Nam đã bất ngờ quay về gặp Minh An sau bao sóng gió, liệu chuyện tình này có nên duyên?