Khắc Đức

Lựa chọn cuối cùng tập 34 ngày 10/11

Lựa chọn cuối cùng tập 34 ngày 10/11
9/11/2016 - Lựa chọn cuối cùng tập 34 - Những vấn đề của đập Xa Khê vẫn đang bị che dấu. Minh An tin vào Khắc Đức rằng anh là một người tốt chứ không phải là người xấu như mọi người nghĩ.

Lựa chọn cuối cùng tập 33 ngày 4/11

Lựa chọn cuối cùng tập 33 ngày 4/11
3/11/2016 - Lựa chọn cuối cùng tập 33 - Minh An không muốn làm người đối đầu với Khắc Minh. Khắc Đức đã khẳng định với cô rằng "anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra". Nhưng định mệnh có như ý con người muốn?