Karik

Ngạc nhiên chưa tập 58 ngày 9/11

Ngạc nhiên chưa tập 58 ngày 9/11
8/11/2016 - Ngạc nhiên chưa tập 58 - Những vị khách mời vô cùng dễ thương của chúng ta tuần này sẽ là ai? Liệu họ có thể vượt qua tất cả các thử thách mà chương trình đề ra. Mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau nhưng họ có vận dụng được điều đó vào phần thi đấu của mình hay không?