kalila

Định mệnh tập 168 ngày 16/11

Định mệnh tập 168 ngày 16/11
15/11/2016 - Định mệnh tập 168 - Menaka kể cho Samud về Ghuman còn được gọi là Roopmati ở chợ Chandni. Cô ta biết ông ấy đang có một gia đình hạnh phúc, Saraswati sắp làm mẹ. Mời các bạn đón xem.