Ji Euntak

Tử thần - Goblin - Mắc kẹt trong kiếp sống bất tử

Tử thần - Goblin - Mắc kẹt trong kiếp sống bất tử
18/11/2016 - Tử thần - Goblin tập 2 - Mắc kẹt trong kiếp sống bất tử, dokkaebi Kim Shin cần một cô dâu loài người để được giải thoát. Thanh gươm quan trọng nắm giữ bí mật về kiếp sống bất tử. Chỉ cô dâu của dokkaebi mới có thể rút thanh gươm đó ra.